TÚY CA

0
523

 

Trần Thị Bảo Thư

Bóng Lương Sơn Bạc
hiện về
Rượu hay mây
đã tựu tề
dưới trăng ?
Ngựa buồn
dẫm nát hoa đăng
Hội đào viên
đọng một vành
tuyết thoa.
Anh hùng dã sử
đi qua
Cỏ như gươm múa
rách tà
hư vô
Thuyền trôi
chưa hết trận đồ
Đã nghe gió khóc
quanh mồ
Tống Giang.
Dải mây hóa rượu
vừa sang
Long vờn
Phụng vũ
văn nhân
ích gì
Túy ca
phu xướng
phụ tùy
Tàn canh nước chốt
thôi thì
mặc duyên.
Sinh Thần Cương
cõi lưu truyền
Mồ hôi nhân mã
trong tiền kiếp
rơi…
Sinh Thần Cương
ở khắp nơi
Một trăm linh tám
mệnh trời
về đâu ?…
Đã đành
nước chảy chân cầu
Sao không dựng bóng
Nguyệt Lầu
như sương…

.

BÌNH LUẬN

Vui lòng gửi bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn