TRÒ CHUYỆN VỚI CON TRAI

0

 

Nguyễn Thế Kiên
Bên ngoài hữu nghị thôi con
Bên trong là những mất còn đất đai
Thủy triều đỏ trước mắt ai
Máu tiên tổ đọng bên ngoài biển xanh.

Viển vông hữu nghị sinh thành
Những mưu toan cũ ủ quanh cuộc cờ.
Bá quyền, mộng thuở xa xưa
Ngoài chân ải bắc nguyên lừa lọc thôi
Trong đình mối khoét, mọt moi
Gian tham bốn phía thế thời đảo điên
Nước non loạn những khôn thiêng
Rối ren ma quỷ nhập lên bóng rằm.
Đầy vơi dọc cuộc trăm năm
Mồ hôi nước mắt thăng trầm muôn phen.
Con à, hữu nghị còn nguyên
Mà nguồn sông chặn, biển chèn sóng đau.
Thiên đường xa mãi đẩu đâu
Trong câu thơ một thuở nhàu nhĩ xanh
Cha tin vào những ngọt lành
Biết mùa cay đắng mong manh lắm rồi.
Con còn dại lắm, con ơi
Lặng im mà ngẫm những lời sử xanh
Trong phiên hữu nghị tròng trành
Gió phương bắc. Rét. Thấu cành cội xưa…
Kienlucbat
Đêm 22/06/2018.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here