Trần Quý Cáp

0
631

Lý Đợi

Nhìn đời Trần Quý Cáp mới hay rằng:imagescaj4pnh31

Là người Quảng Nam rất dễ, sinh ra ở đấy thì ở đấy

Nhưng làm người Quảng Nam khó trăm bề, vì ở đâu phải ra ở đấy…

Học cổ ngữ, mến tân thư

Chẳng thích trường quy, nhưng giáp mặt đôi lần để biết cái điều cần phải đổi

Yêu quê hương, thương giống nòi mà định trốn đi khỏi nước

Luyến xứ sở, cổ xúy bản sắc nhưng đành kết bạn để duy tân…

Tính khí, phẩm chất Quảng Nam có trăm điều để kể

có thể bốc ngút trời

Chí khí, trí tuệ Quảng Nam có thể ở mọi người

đời nào cũng lắm

Nhưng lập chí, phục khí, làm công cuộc canh tân

đời nào cũng hiếm…

Đề xướng dân quyền, cổ vũ tự do

Chê nhồi sọ,

khinh tẩy não,

chống lệ thuộc tư tưởng,

bài xích nạn tham những, độc tài…

Đem cái học thực nghiệm vào gần đời sống

Mong dân sinh bước sang đời mới

Nhưng mấy thời thích mới, bởi cái cũ lúc nào cũng dễ.

*

Là người con nơi khúc ruột đất nước, vốn đã khổ

Làm người con ưu tú, càng khổ hơn

Dân ngu thì lo,

dân đói thì đau,

dân lạc hậu thì xót xa

khí đan điền lúc nào cũng tổn

Lao tâm,

khổ tứ…

vì quốc gia, đại sự,

dạ chẳng thể nào nguôi

Trần Quý Cáp – Trần Quý Cáp

Bố ráp gia đình, xuyên tạc thư tín

Tù không xử, chém không tội… nhát dao ngang lưng có hề chi

Duy sĩ khí canh tân chẳng mất cùng ông

vốn nhiều đời không đổi.

Chia sẻ
Bài tiếp theoDiễn từ Osho

BÌNH LUẬN

Vui lòng gửi bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn