Thơ Phương Uy

0

THƠ TÌNH CUỐI NĂM TRÊN FACE BOOK

 
 

Của T -cho T
bạn nói: đừng mần thơ nữa
người ngồi khúc khuỷu xanh xao
đồi Thập giá lạnh căm
khe ngàn sâu đồng táng
có chi vui
cho thơ một nụ cười
bạn nói: câu chữ chết hết rồi
tán tỉnh chi ai tơ xanh mật mía
lời nỉ non thề bồi
lời chung thuỷ trơ trơ
lời tụng ca ngàn năm điêu toa xảo trá
viết làm chi đau đáu mắt môi
bạn nói: đừng vuốt mắt
những mi non đồng tử trừng trừng
che chắn hết lối về sâu hút
da mướt xanh nước bạc trùng trùng
bạn nói: đừng kết trái châu lên cây thông đừng bỏ tuyết lên máng cỏ đừng treo đèn hang đá
những mộng du đốt sáng cuộc đời anh
khi tảng sáng là rã rời tất cả
rốt ráo bình yên là lừa mị tàn canh
ừ thôi những câu thơ mệnh bạc
con chữ chết oan đã tuẫn tiết lâu rồi
đừng vuốt mắt và đừng cúi mặt
nay chúng tôi rồi mai sẽ anh thôi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here