Thơ dịch của Nguyễn Cường

2

 

SỰ HỦY DIỆT HOÀN TOÀN
Đó là một ngày băng giá .
Chúng tôi chôn con mèo,
rồi mang cái hộp đựng nó
và đốt
ở sân sau.
Những con bọ chét thóat khỏi
đất và lửa
đã chết vì lạnh.

Tác giả: Williams Carlos
Bản dịch Nguyễn Cường
COMPLETE DESTRUCTION
It was an icy day.
We buried the cat,
then took her box
and set fire to it
in the back yard.
Those fleas that escaped
earth and fire
died by the cold.
Williams Carlos Williams
————————————————-
MỘT NGƯỜI KHÁC, HOÀN TOÀN KHÁC
Một buổi sáng
ở đó – dưới chân tôi
một chiếc lá nửa đen
nửa màu da cam
khiến tôi
nghĩ về anh –
bị chia rẽ, bị ghẻ lạnh
tách biệt khỏi mọi người
nhưng lại sẵn sàng;
cầu khẩn
và vẫy gọi
để được cầm nắm
tôi đã nhặt
chiếc lá rụng rơi
và đặt nó nhẹ nhàng
trong xe tôi
Rồi bây giờ, hai ngày sau
chiếc lá đã chuyển sang màu nâu
và nằm lặng thinh vô cảm
trên sàn –
một con người khác
hoàn toàn khác.
Tác giả: Alden Marin
Bản dịch Nguyễn Cường
A DIFFERENT PERSON, ALTOGETHER
One morning
there – at my feet
lay a half black
half orange leaf
that made me
think of you –
divided, untethered
apart from the whole
but available;
imploring
and beckoning
to be held …
I picked
the fallen one up
and put it gently
in my car
Now, two days later
the leaf has turned brown
and lies inexpressively
on the floor –
a different person
altogether.
Alden Marin
————————————–
SAN FRANCISCO LẠNH GIÁ
Tôi sẽ gặp lại em trong cái lạnh San Francisco
Trên con đường quanh đồi nhìn qua vịnh
Chúng ta sẽ đi tới ngôi nhà nơi chúng ta chôn vùi năm tháng
Nơi những cánh cửa đã bị khóa và chúng ta không có chìa.
Chúng ta sẽ dừng trên bậc thềm khi sương mù tan dần,
Và cái lạnh gợn sóng lung linh trong ánh dương mờ tỏ,
Và chúng ta sẽ chăm chú nhìn xuống những cầu tầu nhộn nhịp
Ở đó những con hải âu la hét bài thánh ca của chúng đầy sống động,
Và những con thuyền buồm mà chúng ta không bao giờ ra khơi
Đứng lửng lơ để thăm dò màu xanh biển xanh trời thơ dại
Tôi sẽ gọi tên em như một từ nước ngoài
Không rõ nghĩa, và em –
Sẽ nói gì trong không khí đậm đầy muối biển
Trong ánh sáng ban trưa mà chúng ta sẽ không tới được bao giờ ?
Tác giả Dana Gioia
Bản dịch Nguyễn Cường
COLD SAN FRANCISCO
I shall meet you again in cold San Francisco
On the hillside street overlooking the bay.
We shall go to the house where we buried the years,
Where the door is locked, and we haven’t a key.
We’ll pause on the steps as the fog burns away,
And the chill waves shimmer in the sun’s dim glow,
And we’ll gaze down the hill at the bustling piers
Where the gulls shout their hymns to being alive,
And the high-masted boats that we never sailed
Stand poised to explore the innocent blue.
I shall speak your name like a foreign word,
Uncertain what it means, and you –
What will you say in that salt-heavy air
On that bright afternoon that will never arrive?
Dana Gioia

2 BÌNH LUẬN

 1. COLD SAN FRANCISCO
  Bỏ bớt vài chữ chúng ta thì theo ngôn ngữ Viết bài thơ chuyển ngữ hay hơn
  Ví dụ:
  Chúng ta sẽ đi tới ngôi nhà nơi chúng ta chôn vùi năm tháng
  Nơi những cánh cửa đã bị khóa và chìa không có .
  Sẽ dừng trên bậc thềm khi sương mù tan dần,
  Và cái lạnh gợn sóng lung linh trong ánh dương mờ tỏ,
  Sẽ chăm chú nhìn xuống những cầu tầu nhộn nhịp
  ……
  Nên nhớ chuyển ngữ thơ chớ không phải cái gì khác mà phải chính xác từng mặt chữ
  100% chính xác theo từng mặt chữ thì còn gì là thơ!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here