Rượu chiều đông

0

 
 

Trần Sang
Thì cũng rót cho xong ngày luân lạc
Nghe môi người đã tím tái sầu đông
Giọt mưa rớt bên hiên chiều tháng chạp
Phố lên đèn đỏ quạch mắt người dưng
Rồi cũng cạn cho xong ngày tháng cũ
Dọn lòng mình thắp nỗi nhớ xa xăm
Xuân đã giục đất trời thay áo mới
Em có về khoác một chút bâng khuâng ?
Thì nghiêng hết một mùa ray rứt gió
Quảy túi buồn ta về chuyến yêu thương
Thôi trả lại giọt mưa chiều tháng chạp
Trả lại phố buồn đỏ quạch mắt người dưng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here