NHỚ

0

 

Như Không

Vắng em chén bát mồ côi
Cái ly nhớ muỗng,cái nồi nhớ vung

Anh nằm nhớ đứa ở cùng
Cái bàn nhớ ghế,áo quần nhớ nhau
Cái kim nhớ chỉ bạc đầu
Cái thân lởm chởm tóc râu một mình
Bây giờ chăn gối mình anh
Lẻ loi hơi lạnh về quanh chỗ nằm
Giữa đời cái lạnh trăm năm
Mịt mù một cõi nhân gian không cùng
Anh nằm nhớ đứa ở chung…
Như Không
2014

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here