Nhớ có lần

0

 
 

 
 
Đặng Toản
Có lần uống
ngụm vô vi
Trong dòng chảy
bất tư nghì của thơ
Lên bờ …
đứng hát vu vơ
Thả trôi đi mất ước mơ đâu rồi
Có lần tính
trộm hương môi
Em cười thơm
ngát trên ngôi thật thà
Ta kẻ cắp ,
em bà già
Cúi đầu thú tội , thế là…
Quy y !
Có lần mượn
Cánh thiên di
Bay qua biển Bắc
Xuân thì dửng dưng
Bỏ quên dĩa muối , nhánh gừng
Nhắn người em nhỏ
Xin đừng chờ ta
Có lần chạm
Phiến mây sa
Lưng triền núi thấp
Bóng tà rụng bên
Cúi mình
Vội nhặt nắng lên
Bỗng dưng quên mất
Tuổi tên ,
đường về
Có lần ngậm búng
trăng thề
Thấy ta trôi giạt
Bên lề quê hương
Hỏi duyên , duyên cũng…
Vô thường
Hỏi hoa , hoa đã
Thôi hường từ khi…
Hỏi trăng , trăng dỗi
Nguyệt thi
Hỏi đàn , dây đứt chỗ tì
Ngón xưa
Thôi về , hỏi sớm hỏi trưa
Hỏi ta ngày cũ
Cho vừa trăm năm !

Houston ngày đầu tháng 8 / 2018

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here