Mừng bạn về nhà cũ sau lụt

0


Từ trái sang :Hai Trầu ,Lê Hữu Minh Toán ,Đặng Toản

Nguyễn Hàn Chung

  Tặng Đặng Toản
 
Hề ngươi về lại căn nhà cũ
nước đã thôi tràn qua mái hiên
làm sao tránh được trời phong vũ
trời chọn cam đành chịu oan khiên
Mới thương quê xứ triền miên lũ
áp thấp trời xa bụng đã cồn
ngươi đã gửi thân trời viễn xứ
vẫn còn  quýnh quíu dội bùn non
Những người không khuất vì bom đạn
lại bó tay ách nước cơ trời
thôi vậy thêm một lần hoạn nạn
mới thấu tình bè bạn trăm nơi
Hề ngươi về lại ngươi về lại
vun xới trồng rau cấy cải con
tươi tốt  lại quây quần với bạn
thơ văn vẫn cứ láng lai hồn
Vẫn cùng hiền nội tào khê chảy
Qua mấy lần đau vẫn sắt son

Nov 25,2017

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here