Mặt Trời Lặn Xuống Ở California

0

 Nguyễn Đức Tùng
Anh không thể lấy em
Xin em đừng giận
Nhưng anh có thể nhỏ lại
Lăn dài trên lá sen
Ngày mai anh không thể chết
Nhưng có thể biến mất
Như bụi mù trên đường
Bên bờ rào tử đinh hương
Anh tìm được một vật
Đã cắt đứt tình yêu chúng ta11147873_428703557335086_7720653865474312174_n
Translations
1. The Sun Is Descending in California
Marriage is not an option
I beg for your understanding.
I can do the transformation trick:
Make myself very small
Then glide along a lotus leaf.
Tomorrow I can’t die as yet
But I may diminish
Like dust on the road.
Beside the lilac hedge
I found that single thing
Which severed our romantic ties.
(A translation by Nguyễn Hoàng)
2. That Evening the Sun Goes Down in California
I can’t marry you
you wouldn’t mind, I hope.
I can minimize myself
to slide on a lotus leaf
Tomorrow I can not die
but disappear, yes
like dust on the road
Against the lilac hedge
I found a thing
which severed our love string
(A translation by the author)
3. The Sun has set in California
Sorry I can’t marry you
Please forgive me
But I can make myself tiny
to glide on the lotus leaf
I can’t die as yet tomorow
But I can will myself to disappear
like a speck of dust on the road
Next to the lilac hedge
I found the very thing
that disconnected our love
(A translation by Nguyễn Đức Nguyên)
4. Nguyễn Đăng Thường:
Thấy đã có 3 bản dịch tiếng Anh rất tuyệt vời – “mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười” – cho bài thơ tình ngắn của nhà thơ Nguyễn Đức Tùng nên tôi tò muốn biết nó sẽ ra sao nếu được chuyển sang tiếng Pháp.
Tôi nhờ internet dịch trước, và nó cho 2 bản dịch sau đây chẳng thua kém ai cả. Tôi đóng ngoặc từ “em” vì e độc giả sẽ không nhận ra… em
Dim. fixés en Californie
Il ne peut pas “em” prendre
S’il vous plaît ne pas la colère
Mais il peut être plus petite
Laminé sur une feuille de lotus
Demain, il ne peut pas mourir
Mais peut disparaître
La poussière sur les aveugles
À l’intérieur du lilas pâle
Il a trouvé un objet
Couper notre amour
(Bản của “Google Dịch”)
————-
Le soleil en Californie
Il ne peut pas obtenir “em”
Veuillez frère ne soyez pas en colère
Mais il peut est de retour
Laminage longtemps sur lotus
Demain, il ne pouvait pas mourir
Mais ils peuvent disparaître
Comme le sable sur la route
Les rives des rampes Seringa
Il a trouvé un objet
Sectionné nous aimer
(Bản của “Bing Translator”)
Tôi chơi dại thử dịch lại chơi. Hơn ba mươi năm không “xài tiếng Tây” nên tôi đã trả hết lại cho thầy. Do đó bản dịch chắc chắn sẽ là tiếng tây bồi chăm phần chăm
Le soleil s’est couché en Californie
Le marriage n’ est plus possible
Ne m’en veux pas je t’en prie
Cependant je pourrais me faire tout petit
Comme une infime goutte d’eau roulant
Sur une feuille de lotus
Je ne serai pas mort demain
Mais je pourrais quand même disparaître
Comme un grain de poussière sur la route
Près de la haie de lilas
J’ai retrouvé cet objet
Qui a tranché (?) notre amour
5. Nguyễn Hoàng:
Anh Nguyễn Đức Tùng – after anh Nguyễn Đăng Thường … nàng sẽ cảm thông thôi.
[dù là nàng có đau lòng
dù là nàng có đoạn trường
dù là nàng có buồn vương
(buồn vương cây ngô đồng
buồn vương giậu tử đinh hương)]
Nguyễn Hoàng
6. The sun sets in California
Please don’t be sad
if I can’t marry you
but leaving like droplet
rolling off a lotus leaf.
And I won’t die tomorrow
but disappear,
like dust on the roadside.
For amongst the cactus blooms
I found the thorn botany
that had severed our love!
(A translation by Phạm Việt)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here