Huỳnh Thục Vy

0


Nguyễn Hàn Chung
Nhìn con không biết chán
con gái: Huỳnh Thục Vy
cô con gái xứ Quảng
dũng cảm và nhu mì!
Bạn cùng tuổi con chỉ
khoe phấn và khoe son
không biết chuyện đất nước
những gì mất hay còn
Bao nhiêu người cầm bút
viết hàng trăm bài văn
“Nhân quyền và Sự thật”
thua xa con không bằng
Khi nghĩ con đứng trước
một bầy đàn hung hăng
chú nghĩ mà đã sợ
huống hồ con trẻ măng
Con về cho con bú
rồi mai con lại đi
nhìn con không biết chán
dũng cảm và nhu mì!
Aug .10.2018

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here