Thơ Nguyễn Nhã Tiên

Thơ Nguyễn Nam Trân

CHÙM THƠ NHỎ 

Infinite Load Articles

Trang thơ Trương Đình Phượng

HỒN HOA MẶT HỒ & SỰ SỐNG chiều nay bạn đi qua linh hồn một nhành hoa và bạn nhìn thấy những con ong ngồi khóc sáng nay mùi...

ôm gió ngủ ru tình trong nhịp thở địu mây về...

  Dạ Tịnh ôm gió ngủ ru tình trong nhịp thở địu mây về sông trắng nhớ mù sương … mùa thu đang đi ngang qua một cách...

Những tư tưởng nghệ thuật của Văn Cao

  Trịnh Công Sơn vẽ VĂN CAO Xuân Diệu: Mặt trận tư tưởng, tinh thần, mặt trận văn hoá văn nghệ quả thật là xung yếu, tinh...

HOÀNG CẦM, MỘT VỊ THƠ

NAM DAO Trong dòng thơ Việt Nam ở thiên niên kỷ 20, thơ Hoàng Cầm là những giọt nước trong veo nhưng mặn chát vị...

ĐẬP CỔ KÍNH KHÔNG TÌM THẤY BÓNG

Ngô Thị Kim Cúc Sau tháng tư 1975, nhà văn Mặc Khải, thân phụ của nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ đem hiến căn nhà...

NHÀ BÁO LÊ PHÚ KHẢI- trên VĂN VIỆT

    I. Những gì mắt thấy tai nghe May mắn cho người viết là được có mặt ở Liên Xô đầu năm 1991 trong một chuyến...