Hình nhân

0


Nguyễn Hoàng Anh Thư
 
Chúng vừa đốt thêm một hình nhân thế mạng 
Cho rất nhiều kẻ mang mặt nạ da người 
Nhân danh lòng yêu nước 
Của lũ cung quăng

Chúng vừa chôn sống thêm một hình nhân 
Có lẽ xương họ làm bằng tre nứa
Da thịt họ là đất của quê hương
Máu họ là nước từ sông từ biển 
Biển đang chảy từng dòng máu đỏ
Chúng đang đốt một hình nhân
Đem cắm ở ngã ba ngã tư đường cái
Hình nhân thế mạng 
Cho những gương mặt người dã thú
Hình nhân đang rực cháy
Những thứ lương tâm giẻ rách còn lại 
Đang tìm cách tuẫn táng 
Sự thật
n.h.a.t

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here