Hai bài thơ về cái quần lót

0

NHỮNG MỐI TÌNH KHI BỎ ĐI
NGUYỄN ĐỨC TÙNG
Những mối tình khi bỏ đi
Bao giờ cũng để quên một điều gì

Son môi, áo khoác, đôi giày
Chiếc nhẫn, khăn tay, cái lược
Bạn tha hồ khóc
Nhưng không được đem trả lại một thứ gì
Trừ khi đó là chiếc quần lót
NĐT

CÁI KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC TRẢ
NGUYỄN HÀN CHUNG
Bạn trả hết mọi thứ
chỉ trừ trả cái quần
lót sẽ là chứng cứ
khi ra tòa chứng minh
Bạn chủ trương trả lót
là chưa biết làm tình
tội nhà thơ trả lót
không thể nào siêu sinh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here