Hai bài thơ không đề của Trang Lê

0

 

 

1

Thương anh mà chẳng làm dâu
Bởi do duyên số, phải đâu tại mình
Ngày xưa nợ một chữ tình
Kiếp nầy trời bắt chúng mình trả nhau

Thương tôi anh cũng bể dâu
Tôi đây cũng đã, nát nhàu con tim
Mồ cha mộ mẹ muốn tìm
Ba ngày hương khói…mà tìm mô ra
Chắp tay quỳ khấn mẹ cha
Nếu còn kiếp nữa con là dâu ngoan
Mẹ cha đâu đó thiên đàng
Thấu cho lòng dạ…của nàng dâu không?
12/1/17

2

Đưa tay hứng giọt mưa trời
Làm sao hứng hết một đời…đa đoan!
Cũng đành một kiếp hồng nhan
Tưởng đâu thoát cảnh gian nan…đâu ngờ!

Tưởng tình cũng đẹp như thơ
Chạm vào mới biết như tơ…rối bời!
Chỉ thêm khổ, chẳng thảnh thơi
Như thuyền gặp gió…giữa khơi chòng chành
Trôi về đâu? giữa biển xanh
Quay đầu thì cũng chẳng đành…người ơi
Thôi ta xin lạy..ơn trời!
Cho ta thoát khỏi…cuộc đời dối gian!!
14/1/17

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here