Hai bài thơ hóm hỉnh của Ngựa Hoang Nguyễn Đăng Trình

0

 

Nguyễn Đăng Trình

ĐANG KHÔNG

lạ huơ lạ hoắc
nực cười
đang không đảo lộn đất trời
đang không

mắt nheo
mắt nháy
đứng tròng
ngày mưa tháng nắng
lòng thòng một bên
sướng cũng rên…
cực cũng rên…
trò ly kỳ ấy
có tên… cuộc tình!…
THƠ & THUỐC LÁ
cả tháng không gái gú
người chẳng thấy làm sao
non tuần không bia bọt
nghe đời nó thế nào!…

ra men tình là bạc
men rượu mới thật vàng
tự ngàn xưa tửu sắc
thứ tự quá rõ ràng!…
xách cái sau ra trước
hất cái trước ra sau
trách chi thân ốm nhách
chật kín hồn nỗi đau!…
lỡ cùi đếch sợ hủi
sau trước lộn tùng phèo
vài chục năm còn lại
gỡ gạc nhiêu hay nhiêu!…
khoản phì phèo thuốc lá
gã lỡ nghiện xưa giờ
(lợi hại khá mờ ơ)
điều chắc như bắp giống
thiếu khói lấy đâu… thơ!..

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here