Gió đèo Le

0

Lê Thị Điểm39302_296238440484805_645694188_n
Nếu được làm ngọn gió đèo Le
Em sẽ đi tìm đôi dép lạc mang vào chân mẹ
nâng nhẹ gánh vai cha
Và ru anh
mỗi khi mỏi phố về nguồn
Có thể
chỉ là bóng chim , tăm cá
Gió đèo Le vẫn dịu dàng cần mẫn
thổi qua thung nắng
Sẽ rất hạnh phúc
khi đươc làm ngọn gió đèo Le
Dẫu mây chiều xa giăng mờ bóng núi
tiếng vạc kêu hun hút cuối chân trờibest_4120f8c0c8-1-fxol1-acad
Biết chẳng là gì so với gió đèo Le
nhưng em vẫn ước !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here