Đôi Phù Du

0


Dương Diên Hồng

 
Mưa Ngâu lắc rắc
đâu bằng nước mắt
nhẹ rơi
nhẹ rơi
khi nghe chuyện đời
Đôi Phù du ơi…
Đôi phù du
một ngày ra đời
Là một ngày yêu
quấn quýt không rời
không cần ăn
không cần uống
yêu đến tàn hơi…
Đôi phù du
Yêu vì nòi giống
khi ấu nhi ra đời
là ba mẹ rã rời
xa con mãi để
hồn rơi…
trẻ ngơ ngác
không biết sao phận buồn ?
bầy trùng con mồ côi…


Đôi phù du Tisa
Cánh tím đẹp
Tình đẹp
và chết đẹp
trong mưa Ngâu
lệ nhoà…
nước mắt ai rơi
theo
cánh tím Tisa
ngày thất tịch
quạ đâu chằng thấy
bắc cầu?
chỉ phù du ngồi lẻ loi…
mơ về một phù du xa xôi…
Trong Phù du đã tím tơi bời ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here