Đôi điều tản mạn đầu năm về thơ và bình thơ

0

 

Có nhiều nhận định về thơ nhưng tựu trung nhất để đánh giá một tác phẩm văn học nói chung và thơ ca nói riêng chúng ta phải căn cứ vào tố chất thẩm mỹ chủ đạo,vào giọng điệu ,các biện pháp nghệ thuật làm nền móng cho nội dung sự hướng tới ,tính chất nhân văn của tác phẩm.
Trong thơ ca hư cấu nghệ thuật là một dạng đặc thù của sáng tác nghệ thuật,trợ giúp cho ý niệm dựa trên cơ sở của tưởng tượng tái tạo được các hình thức hiện thực đôi khi nó dự vào trò chơi của tự do hoang tưởng những giả tưởng thuần tưởng tượng của mình .Tôi muốn nói đến lý thuyết của lý luận văn học hơi trừu tượng để nói lên một vấn đề :Chúng ta không nên đồng nhất tác giả và tác phẩm .Nhân vật trong tác phẩm có thể là tác giả cũng có thể không phải,không bao giờ là tác giả.Các đối tượng trong thơ cũng vậy,có thể có một đối tượng nào đó nhưng cũng không có một Nàng cụ thể bằng xương bằng thịt nào cả mà là tổng hợp của nhiều nàng .Đó là tính đa dạng của hình tượng nhân vật cho nên nói lên một điều nào đó là chúng ta nghĩ ngay đến cuộc đời riêng nhà thơ đó để có nhứng nhận định võ đoán gây hiểu lệch về tính hình tượng của nghệ thuật tao sự hiểu lầm không đáng có ở những người hời hợt không đi sâu vào hình tượng tâm tư của tác phẩm (không phải là tác giả )..Nói khác hơn đó là nghệ thuật điển hình hóa có thể có mẫu gốc mà cũng có thể không có mẫu gốc nào cả . Khi bài thơ ra đời tác giả lùi đàng sau sân khấu văn chương để nhân vật đối thoại cùng người đọc .Không nên kéo đời riêng tác giả vào để minh họa cho nhận xét của mình .
Hơn nữa nhiệm vụ của thơ không đơn thuần là miêu tả sự vật hiện tượng ,nếu dừng lại ở đó thì là một bài viết chứ không phải là thơ dù thơ cũng có tự sự,cốt truyện ,nhân vật như một bài viết bình thường nào khác .Tác động của thơ ca lớn hơn nhiều .Một bài diễn văn không đánh động lòng người bằng một bài thơ thậm chí vài câu thơ là ở chỗ đó .Thơ trong một chừng mực nào đó có thể phủ nhận những liên hệ của nghệ thuật đối với đời sống xã hội nói như Plekhanov là “sự bất hòa tuyệt vọng của người nghệ sĩ đối với môi trường xã hội .”
Chung lại Thơ là thơ,tác giả là tác giả không bao giờ và đừng nên bao giờ đồng nhất tác giả với nhân vật nó làm hạ giá của thơ làm người sáng tác bị những tác động ngoại lực ảnh hưởng đến quá trình sáng tác .
Houston TX
03/01/17

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here