Độc ẩm

1


Nguyễn Đức Dũng
 
Ly mày cụng với ly tao
Uống đi cho máu trên đầu sục sôi
Nhục vinh đã khác kiểu rồi
Ngọt bùi nuốt sống ăn tươi cũng vì

Đã từng bày đặt tu mi
Trơi ngươi mắt ốc làm chi hỡi mày
Nghĩ gì mà bẻ đốt tay
Buồn chi thở vắn than dài – Mày ơi!
Bơ vơ tao nói tao cười
Mày ngồi khóc nổ con ngươi một mình
Rượu tàn ly chén lặng thinh
Rồi ra tao biết bất bình với ai
Chút lòng còn đọng đáy chai
Nghiêng nhau mà rót qua vai quỷ thần
Say là đổ đốn hư thân
Khoát tay dấy cuộc phong trần nghiệp dư
Núi sông chắc cũng cười trừ
Trách chi mấy đứa buồn như hũ hèm
16/3/2015

1 BÌNH LUẬN

  1. Ôi! Cảm ơn huynh trưởng nhiều lắm! Thằng em buồn tếu táo giải khuây mà nhờ ông anh chia xẻ như vậy thì diễm hạnh xiết bao. Anh và gia đình luôn vui khỏe. Kính.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here