Dị bản hỏi

0

Nguyễn Hàn Chung
1
Cầm tay hỏi nhỏ tuổi vàng
Mi còn nhớ bến sông Hàn chỗ mô?
Trên cầu inh ỏi ô tô
Dưới cầu mấy chiếc ca nô xé chiều
2
Mừng rơn choàng quýnh vai nàng
Hỏi em cái bến sông Hàn chỗ mô ?
Trên cầu trai gái nhi nhô
Dưới cầu con nước thẫn thờ liếm chân
3
Níu bờ thon hỏi ngỡ ngàng
Chỉ dùm qua , bến sông Hàn chỗ mô?
Trên cầu xí xố xi xôh6a
Dưới cầu con nít tồ tồ ướt sông
22/11/15

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here