ĐẾM

0

Nguyễn Lãm Thắng
NguyenLamThang
Tôi ngồi đếm những ngón tay
Thấy đêm bán nước, thấy ngày hại dân
Tôi ngồi đếm những ngón chân
Thấy máu tươi, thấy mộ phần xới tung
Tôi ngồi đếm những anh hùng
Thấy nhang khói, trắng lạnh lùng nước non
Tôi ngồi đếm những oan hồn
Thấy xương lê lết trên cồn dưới khe
Tôi ngồi đếm những cơn mê
Thấy lưu manh hóa hành nghề sát nhân
Tôi ngồi đếm lũ vô thần
Nuốt bao nhiêu máu lê dân, vẫn thèm…

nguồn face book : nguyễn lãm thắng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here