Có một mùa thu khác

0


Huỳnh Thu Hậu
Hà Nội heo may
Không bình yên như ngày xưa
Không có lá vàng rơi ngọt ngào trên lối em qua
Chỉ có mưa giăng bốn bề
Câu thơ sũng ướt
Em nằm nghe những cơn giông đêm
Sấm chớp đùng đoàng xé rách mây đen
Mưa như trút nước
Những ý tưởng vụt lóe
Hiện hữu bày ra dự báo bất thường
Mùa thu không bình yên!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here