Chỗ Ngồi

0


Triền Miên Nguyễn Đình Ký 

Chỗ ngồi

Ngày xưa là chỗ của ba

Ba mươi năm lẽ nay là chỗ con

Tiếng ba ngày trước vẫn còn

Bây giờ rang rảng tiếng con xen vào
Chỗ ba bài tốt điểm cao
Chỗ con hơi hướng “mận đào me chua”
Chỗ ba bài tốt thi đua
Chỗ con sao điểm “nắng mưa thất thường”
Bây giờ ba tóc điểm sương
Mong con chọn đúng con đường con ơi !
Ba nhường con lại điểm mười
Nhường luôn con những điểm mười của ba .

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here