HOÀNG CẦM, MỘT VỊ THƠ

ĐẬP CỔ KÍNH KHÔNG TÌM THẤY BÓNG

NHÀ BÁO LÊ PHÚ KHẢI- trên VĂN VIỆT

LĂN NHƯ HẠT LỆ…

PHAN KHÔI ĐI TRUNG QUỐC

TỲ HẢI ĐÌU HIU