Thơ NGỌC THỦY

GIỌT LỆ BUỒN.

Mùi của tóc mai

Huỳnh Thục Vy