BÀI THƠ THỜI TRỒNG LÚA.

Trang thơ Phương Hải

Mừng bạn về nhà cũ sau lụt

NHỚ

TÔI VẪN LÀ QUÁ KHỨ

hãy nghĩ là tôi đã biết

MÊ KHÔNG

Ngồi nghe mẹ kể

Trang thơ Trần Hạ Vi