Bình thơ "CHÙI"của Khuyết Danh

0


Tranh Lê Minh Phong
CHÙI
(Khuyết Danh )
Lạy người
đừng có làm thơ
đừng lay lắt những ỡm ờ
… bể dâu
Lạy con chữ
hãy buông nhau
đừng vần điệu, đừng lao xao…
đủ rồi
Nghiệp của người
nợ của tôi
bày biện chi những đãi bôi
dối lòng
Lạy Người
thể tất
là xong
Rỏ câu lục bát
xuống dòng
chùi
đi…

(trích trên facebook Nguyễn Kim Thiện )
Lời bình của Nguyễn Đức Mù Sương
                           Tặng cô em Nguyễn Kim Thiện và tác giả ẩn danh
“Lạy người
đừng có làm thơ
đừng lay lắt những ỡm ờ
… bể dâu”

“Lạy người “ là nói hài một chút xíu thôi ,chọc quê người làm thơ kiểu nửa đùa nửa thiệt của mấy ông Quảng Nam hay cà khịa.Bài thơ này được một tác giả nào đó ẩn danh viết cho một cô gái ít khi làm thơ, bỗng đột ngột xuất hiện trên văn đàn với một bài thơ tình khá hay .Tác giả sử dụng khá linh động các từ “lay lắt, ỡm ờ”…từ “bể dâu “vốn cũ rích nhưng được tác giả sử dụng theo thể “kim kê độc lập” lại mang một phong vị riêng
Tiếp theo từ cản địa “đừng “là” vần điệu ,lao xao”…lại hạ hai tiếng nặng trịch như “dùi đục chấm mắm cái “ : “đủ rồi “ kiểu người lớn la con nít  để nói lên :
“Nghiệp của người 
nợ của tôi
bày biện chi những đãi bôi
dối lòng”

Nói với một nữ sĩ mà dùng các từ đãi bôi ,dối lòng là hơi nặng tay đấy tác giả .Người viết bài này còn bị đãi bôi dối lòng, đưa anh vào hạ kia mà còn không nỡ buông tiếng phản phé nàng ,vì dù sao họ cũng là phụ nữ họ có dối mình mà” bắt cá nhiều tay” đi nữa thì mình yên lặng rút lui thôi mắng mỏ người ta thế làm gì  không quân tử tí nào …Nhưng tôi đồ ở đây thì không phải  anh ta mắng tác giả đâu mà mượn tác giả mắng một người nào đó từng đãi bôi dối trá anh mà thôi, bởi tôi thấy chính cô gái”người” “ được nói trong bài thơ  cho ra ánh sáng công khai bài thơ  này chứng tỏ cô đếch sợ thằng nào kiểu thiệt vàng có sợ chi lửa đâu …
“Lạy Người 
thể tất
là xong
Rỏ câu lục bát
xuống dòng
chùi
đi…”

Lạy lần này không  còn là cúng kiếng chữ nghĩa nữa mà là bái tất  “xuống dòng ,chùi đi”.Cụm từ này hơi ang ác may mà cô gái thuộc loại cứng cựa chứ không sẽ òa khóc lên đó” chùi” “đi “ hai từ nằm ở hai câu khác nhau như van xin mà cũng như ra lịnh .Ta phải để ý câu thơ này mới biết tác giả nói vậy mà không phải vậy  bài thơ cô ấy chỉ là cái cớ thôi “nghiệp của người nợ của tôi “ .Của tôi í mà ,điều này chứng tỏ tác giả bài thơ “ Chùi “này với cái cô gái có bài thơ tác giả biểu” chùi “kia tất phải rất thân tình , cảm thông nhau mới dám nói thẳng băng như vậy  chứ mà  nói thật tình , cô tác giả bài thơ lĩnh đủ những xú từ mà anh chàng ban cho chắc chết ngột mất.
Bài thơ đơn giản chỉ có vậy .Tác giả là ai ta cũng không biết nhưng thông điệp từ bài thơ nói ra rất có giá trị khái quát cao : Thôi các chàng các nàng nợ , đừng  dối trá, xảo ngôn,lừa mị nữa, người ta biết hết rồi ,ngôn ngữ vốn trung tính đừng bắt nó phục vụ cho ý đồ không phải văn chương cũng không phải lòng chân thật .
Bài thơ như một  cái tát vào mặt những người làm thơ xảo biện hòng che lấp những ý đồ ,tham vọng của mình .Xin cám ơn tác giả ẩn danh .Kẻ này  cũng cảm thấy run sợ không dám viết một bài thơ “đãi bôi ,dối lòng “nào  ,bởi nó không phải là thơ dù kỹ thuật cao cường, hình tượng lung linh, ngôn ngữ điêu trá bao nhiêu đi nữa cũng chỉ là “đồ dối trá’.
20/1/17

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here