BÀI THƠ THỜI TRỒNG LÚA.

0


Châu Ly
Từ Thức mấy trăm năm chu du Tiên cảnh
Lòng có vui khi trở lại dương trần?
Ta mới mười năm làm thân khổ hạnh
Lúc quay về mừng rỡ đến run chân.

Mới mười năm trên núi rừng Tân Phú
Ống thấp ống cao, nón phủ ngang đầu
Con khỉ nhỏ nhìn ta cười híp mắt
Tay xách, nách bồng …chẳng hiểu vì đâu..!
Đống sách cũ không dạy người trồng lúa
Nên tay trơn ta trỉa chẳng ngay hàng
Lũ châu chấu không thương tình kẻ sĩ
Lúa đòng đòng cứ thế đến phang ngang.
Nhà thiếu cửa gió lộng hành tứ phía
Hạt cơm thơm ngày hai bữa cơ cầu
Đàn con nhỏ mỗi ngày càng thêm nhỏ
Ta nhìn trời chất ngất nỗi niềm đau.
Đành bỏ núi để quay đầu về núi
Nghiệp oan khiêng không bám nổi thị thành
Ơi con bê non suốt đời lầm lũi
Suốt một đời thèm ngọn cỏ tươi xanh…
CHÂU LY/ 1985

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here